PDA

View Full Version : Thông Báo 1. Thông Báo Chú ý Vào Game Bằng File MU !
 2. Thông Báo Tổng Hợp Các Lệnh Trong Game
 3. Thông Báo Ra Mắt Máy Chủ Quyền Năng- Siêu VIP -Sân Chơi Cho Mọi Game Thủ!
 4. Thông Báo Máy Chủ Quyền Năng Miễn Phí Full Thần Socket +15 Ngay Hôm Nay !
 5. Thông Báo Cho Phép Đăng Ký Tài Khoản SV Quyền Năng- Đua Top Open Hôm Nay !
 6. Thông Báo Giới hạn reset cho anh em máy chủ Siêu Quyền Năng !
 7. Thông Báo Công Bố Địa Điểm+ Thời Gian Even Săn Boss+ Ngọc..!
 8. Thông Báo Cho Phép Đăng Ký Tài Khoản SV Huyền Thoại Open Hôm Nay !
 9. Thông Báo Giới Hạn Reset cho anh em Huyền Thoại !
 10. Thông Báo Tặng Code VIP SV QN - 7 Set Chaos Vĩnh Viễn !
 11. Thông Báo Thời gian - Địa Điểm- Các Even In GAME SV Huyền Thoại !