PDA

View Full Version : Thông Báo 1. Thông Báo Chú ý Vào Game Bằng File MU !
 2. Thông Báo Tổng Hợp Các Lệnh Trong Game
 3. Thông Báo Ra Mắt Máy Chủ Quyền Năng- Siêu VIP -Sân Chơi Cho Mọi Game Thủ!
 4. Thông Báo Máy Chủ Quyền Năng Miễn Phí Full Thần Socket +15 Ngay Hôm Nay !
 5. Thông Báo Cho Phép Đăng Ký Tài Khoản SV Quyền Năng- Đua Top Open Hôm Nay !
 6. Thông Báo Giới hạn reset cho anh em máy chủ Siêu Quyền Năng !
 7. Thông Báo Ra Mắt Máy Chủ Thần Ma Open 13h 3/11 !
 8. Thông Báo Điểm Nổi Bật Máy Chủ Thần Ma Open 13h 3/11 !
 9. Thông Báo Chú ý tại máy chủ Thần Ma - Cách Săn đồ+ Pet Vip !
 10. Thông Báo Thông Báo- Tải Lại Game Để Vào !
 11. Thông Báo Ra Mắt Máy Chủ Tinh Võ Môn- Siêu Cày Cuốc- Có Giới Hạn Reset
 12. Thông Báo Giới Hạn Reset Siêu Máy Chủ Tinh Võ Môn !
 13. Thông Báo Thông Tin Open Máy Chủ Tinh Võ Môn 13h 22/11 !
 14. Thông Báo Các Mốc Lever Cần Để /reset auto Trong Game !
 15. Thông Báo Cho Phép Đăng Ký Tài Khoản SV Tinh Võ Môn- Đua Top Open Hôm Nay !
 16. Thông Báo Cập Nhật Mở Giới Hạn Reset Hàng Ngay Vào 12h Trưa Hàng Ngày !
 17. Thông Báo Ra Mắt Máy Chủ Qủy Vương- Siêu Phẩm SS2.9 Full Cutoms !
 18. Thông Báo Chú ý tại máy chủ Qủy Vương Open Hôm Nay !
 19. Thông Báo Thông Tin Open Beta - Máy Chủ Qủy Vương 13h 6/12/2020 !
 20. Thông Báo Giới Hạn Reset Siêu Máy Chủ Qủy Vương Open Hôm Nay !
 21. Thông Báo Ra Mắt Máy Chủ Huyền Thoại Miễn Phí Full Thần Socket +15 !
 22. Thông Báo Giới hạn reset cho anh em máy chủ Huyền Thoại !
 23. Thông Báo Ra Mắt Máy Chủ Bá Vương Siêu VIP -Đáp ứng mọi game thủ !
 24. Thông Báo Công Bố Địa Điểm+ Thời Gian Even Săn Boss+ Ngọc..SV Bá Vương !
 25. Thông Báo Thông tin tạo nhân vật máy chủ mới Bá Vương open 13h 3/1/2021 !
 26. Thông Báo Các chú ý khi tham gia và ưu đãi khi tạo tài khoản open hôm nay !
 27. Thông Báo Giới hạn reset cho anh em máy chủ Bá Vương !
 28. Thông Báo Công Bố Địa Điểm+ Thời Gian Even Săn Boss+ Ngọc..SV Bá Vương !