a1/ Set Apolo : nón, áo, quần, tay Vải Thô, gậy Xương, dây chuyền Băng, nhẫn Phép Thuật ( 7 item ).



2/ Set Necromancer : nón, quần, chân Vải Thô ( 3 item ).



3/ Set Elvis : áo, quần, chân Xương, dây chuyền Gió ( 4 item).



4/Aquarius : nón, áo, tay, chân Xương ( 4 item).



5/ Set Heras : nón, áo, quần, tây, chân Nhân Sư, khiên Xương ( 6 item ).



6/ Set Virgo : áo, quần, chân Nhân Sư ( 3 item ).



7/ Set Anubis : nón, áo, tay Ma Thuật, nhẫn Lửa ( 4 item ).



8/ Set Isis : nón, áo, quần, chân Ma Thuật.



9/ Set Knight : nón, áo, quần, tay, chân Da, chùy Gai ( 6 item ).



10/ Set Obscure : nón, quần, chân Da, khiên Tròn ( 4 item ).



11/ Set Hyperryon : áo, quần, chân Đồng ( 3 item ).



12/ Set Otus : nón, quần, tay Đồng ( 3 item ).



13/ Set Eplite : nón, áo, quần Trâu Xanh, khiên Gia Huy ( 4 item ).



14/ Set Cronus : nón, áo, quần, tay, chân Trâu Xanh ( 5 item ).



15/ Set Karuta : áo, quần, tay, chân Thiên Kim, dây chuyền Lửa ( 5 item ).



16/ Set Erebus : nón, quần, Thiên Kim ( 2 item ).



17/ Set Kantata : áo, tay, chân Thiết Phiến, nhẫn Độc ( 4 item ).



18/ Set Atlas : nón, áo, quần Thiết Phiến ( 3 item ).



19/ Set Hion : nón, tay, chân Rồng Đỏ, kiếm Điện ( 4 item ).



20/ Set Bicoccer : nón, áo, quần Rồng Đỏ, nhẫn Đất ( 4 item ).




21/ Set Seto : nón, quần, tay, chân Trinh Nữ, Trường Kiếm, nhẫn Đất ( 6 item ).



22/ Set Hemera : nón, áo, quần, chân Trinh Nữ ( 4 item ).



23/ Set Kia : nón, áo, quần, tay Lụa, nỏ Vàng ( 5 item ).



24/ Set Nyx : quần, tay, chân Lụa ( 3 item ).



25/ Set Odin : nón, áo, quần, tay, chân Thiên Thanh ( 5 item ).



26/ Set Clytia : quần, chân Thiên Thanh ( 2 item ).



27/ Set Alko : áo, quần, tay Ngọc Bích ( 3 item ).



28/ Set Norus : nón, quần, chân Ngọc Bích ( 3 item ).



29/ Set Kiwen : áo, tay, chân Kim Ngân, cung Bạc ( 4 item ).



30/ Set Aruan : nón, áo, quần, chân Kim Ngân ( 4 item ).



31/ Set Keurono : nón, quần, tay Hỏa Thiên, nhẫn Phép Thuật ( 4 item ).



32/ Set Semedenui : nón, áo, tay, chân Hỏa Thiên ( 4 item ).



33/ Set Kion : áo, quần, chân Phong Vũ, dây chuyền Nước ( 4 item ).



34/ Set Germini : áo, quần, tay Phong Vũ, nhẫn Lửa ( 4 item ).



35/ Set Taurus : quần, tay, chân Huyền Thiết, dây chuyền Băng ( 4 item ).



36/ Set Leo : nón, áo, quần Huyền Thiết, nhẫn Độc ( 4 item ).



[ HOT ] Các Set thần mới

37/ Set Chamerenui : áo, quần, tay, chân Sacred ( 4 item ).



38/ Set Vega : nón, áo, quần, tay Sacred ( 4 item ).



39/ Set Promethe : áo, quần, chân Rồng Đỏ, dây chuyền Kỹ Năng ( 4 item ).



40/ Set Dionysus : quần, tay, chân, khiên Ma Thuật ( 4 item ).



41/ Set Demeter : áo, quần, chân Hỏa Thiên, sách Quỷ Kiếm ( 4 item ).



42/ Set Alpha : dây chuyền Kỹ Năng, nhẫn Băng, nhẫn Gió (3 item ).



43/ Set Omega : dây chuyền Sét, nhẫn Băng, nhẫn Gió (3 item ).



[ HOT ] Các Set thần hoàng kim mới

44/ Set Hade : nón, áo, quần, tay, chân Nhân Sư hoàng kim ( 5 item ).



45/ Set Moro : nón, áo, quần, tay, chân Trâu Xanh hoàng kim ( 5 item ).



46/ Set Four : nón, áo, quần, tay, chân Lụa hoàng kim ( 5 item ).



47/ Set Office : nón, áo, quần, tay, chân Thuật Sĩ hoàng kim ( 5 item ).



48/ Set Taroseu : nón, áo, quần, tay, chân Ma Thuật hoàng kim ( 5 item ).



49/ Set Hagatonnui : nón, áo, quần, tay, chân Rồng Đỏ hoàng kim ( 5 item ).



50/ Set Kass : nón, áo, quần, tay, chân Kim Ngân hoàng kim ( 5 item ).



51/ Set Nemesis : nón, áo, quần, tay, chân Hỏa Thiên hoàng kim ( 5 item ).



52/ Set Army : áo, quần, tay, chân Phong Vũ hoàng kim ( 4 item ).



53/ Set Metereuui : nón, áo, quần, tay, chân Huyền Thiết hoàng kim ( 5 item ).



54/ Set Tree : nón, áo, quần, chân Storm Hard hoàng kim ( 4 item ).



[ SUPER HOT ] Các Set Siêu thần hoàng kim mới

55/ Set Zeus : nón, áo, quần, tay, chân Ma Thuật hoàng kim hoàn hảo ( 5 item ).



56/ Set Helios : nón, áo, quần, tay, chân Rồng Đỏ hoàng kim hoàn hảo ( 5 item ).



57/ Set Artemis : nón, áo, quần, tay, chân Kim Ngân hoàng kim hoàn hảo ( 5 item ).



58/ Set Phoebe : nón, áo, quần, tay, chân Hỏa Thiên hoàng kim hoàn hảo ( 5 item ).



59/ Set Hercules : nón, áo, quần, chân Storm Hard hoàng kim hoàn hảo ( 4 item ).



60/ Set Mars : áo, quần, tay, chân Phong Vũ hoàng kim hoàn hảo ( 4 item ).



61/ Set Uranus : nón, áo, quần, tay, chân Huyền Thiết hoàng kim hoàn hảo ( 5 item ).



[ VERY SUPER HOT ^^!]

62/ Set Chaos

i/ Dây chuyền nước Chaos

ii/ Vũ khí Gamble
- Hoặc Quyền trượng băng giá.
- Hoặc Vuốt quỷ.
- Hoặc Cung thần ưng.
- Hoặc Gậy mãng xà.
- Hoặc Gậy hồng ngọc.

iii/ Cánh cấp 3
- Hoặc Cánh thiên sứ ( DW ).
- Hoặc Cánh cuồng phong ( DK ).
- Hoặc Cánh ngũ sắc ( Elf ).
- Hoặc Cánh phượng hoàng ( SM ).
- Hoặc Cánh lôi vũ ( MG ).
- Hoặc Áo choàng đế vương ( DL ).











63/ Set Ka-el : nhẫn Độc, nhẫn Phép thuật ( 2 item ).










64/ Set Acaran : Hoả Long Kiếm, Ngọc Bích Kiếm ( 2 item ).





Nguồn Google chỉ để tham khảo thôi bạn nhé còn lại các set mới 2019 adm sẽ up hình facebook anh em tham khảo ở ngoài facebook nhé ! thân .