Sau đây mình xin hướng dẫn cách tăng điểm Master để đạt được Dame x2 và có khẳ năng xuất hiện dame sát thương hoàn hảo và dame loại bỏ sức phòng thủ của đối phương.

Những cái mình khoanh màu đỏ các bạn ưu tiên tăng max 20 điểm mỗi loại để xuất hiện nhiều những dame trên nhé.


1: Chủng Tộc SM

.................................................. .............................

2 Chủng Tộc MG

.................................................. .............................

3 Chủng Tộc DL

.................................................. .............................

4 Chủng Tộc RF

.................................................. .............................

5 Chủng Tộc ELF

.................................................. .............................

6 Chủng Tộc DK

.................................................. .............................

7 Chủng Tộc DW


Chúc Các Bạn Chơi Game Vui Vẻ.