Chức năng auto resets sẽ tự động rs khi bạn đủ lerver
Để thực hiện chức năng tự động resets trong game các bạn dùng lệnh sau
Đối với resets thường gõ lệnh /autoreset
Đối với resets vip gõ lệnh /autoresetvip
RS VIP giảm 20 lv và tăng 20 point
Hệ thống sẽ tự động rs nhân vật khi đủ điều kiện rs
Lưu ý : khi chọn nhân vật hoặc máy chủ phải gõ lại lệnh để bật lại auto resets
Những nhân vật bằng hoặc lớn hơn lv rs mà hệ thống ko tự động rs thì gõ lại lệnh rs và train 1 quái hoặc 1 lv hệ thống sẽ tự đông rs nhân vật khi đủ lever

👉 Reset tại chỗ,tại bãi trian không cần đổi và uot game
👉 Dùng lệnh /autoresetvip nếu có gcoin.
👉 Dùng lệnh /autoreset khi đủ lever không cần gcoin
👉 Mỗi lần reset sẽ có thêm poin và tự lưu điểm và skill
👉 Dùng lệnh tẩy điểm trong game free :
/freepoint, /freestr, /freeagi, /freevit, /freeene.