Công Bố Thời Gian All Sự Kiện Hiện Tại

 • Sự Kiện Bộ Xương Vua 1h 5h 9h 13h 17h 21h

Map Loren Tọa Độ 141 127
Drop Vũ Khí Custom

 • Sự Kiện Rồng Đỏ 0h15 4h15 8h15 14h15 16h15 20h15

Map Noria Tọa Độ 153 118
Drop 10 Box Kundun 5

 • Boss Vàng 0h45 1h45 -> 23h45 1 Tiếng 1 LầnMap Loren Tọa Đồ Tự Tìm
Drop Box Kundun

 • Sự Kiện Siêu Nhân 5h 10h 15h 20h

Map Davias Tọa Độ 76 173

 • Sự Kiện Siêu Boss Tấn Công 5h25 10h25 15h25 20h25

Map Dungeon3 Tọa Độ Tự Tìm

 • Sự Kiện Chó Cắn Áo Rách 7h25 13h25 14h25 21h25

Map Loren Tọa Độ 185 122

 • Sự Kiện Phù Thủy Trắng 0h30 2h30 4h30 6h30 8h30 10h30 12h30 14h30 16h30 18h30 20h30 22h30

Map Loren Davias Noria Tọa Độ Tự Tìm
Drop Ngọc Custom

 • Sự Kiện Năm Mới Atlan 0h 5h 10h 15h 20h

Map Atlan Tọa Độ 21 14

 • Sự Kiện Thỏ Ngọc 2h40 6h40 10h40 14h40 18h40 22h40

Map Loren Tọa Độ 143 128
Drop Ngọc Custom Tỉ Lệ 50%

 • Sự Kiện Mùa Hè Ấm Áp 1h40 5h40 9h40 13h40 17h40 21h40

Map Loren Tọa Độ 143 128

 • Sự Kiện Xâm Lược Giáng Sinh 2h15 3h15 -> 23h15 1 Tiếng 1 Lần

Map Davias Tọa Độ 76 173
Drop Mảnh Box Thần Bí

 • Sự Kiện Medusa Tấn Công 1h25 5h25 9h25 13h25 17h25 21h25

Map Refuge Tọa Độ 97 186
Chúc Ae Săn boss vui vẻ