SỰ KIỆN ƯU ĐÃI

Thời gian:


  • Bắt đầu từ 13h ngày 5/8 đến 24h ngày 31/8/2020Nội dung:


  • Tất cả tài khoản đều được nhận thêm ưu đãi nếu ai có số tiền nạp thẻ theo mốc sau
  • Khi tài khoản nạp đạt mốc sẽ nhận Ưu đãi.
  • Một tài khoản nạp có thể nhận nhiều Ưu đãi ở Mốc khác nhau.
Mốc
Gcoin nạp Phần Thưởng
1 50.000 1 PAN DA
2 100.000 01 PET VIP S15 Vĩnh Viễn
3 200.000 01 Bộ Ring Pedan 4 option vĩnh viễn+ 01 Pet Thú Cưng Vĩnh Viễn
4 300.000 1 Wing 3 DK Luck+ 1 op mnl + max option 28 Và 1 Thú Cưng Cấp 2 VIP Vĩnh Viễn
5 500.000 1 Vũ Khí Rồng Cấp 2 Luck + 3 Op Và Wing 3 DW 3 Op mnl max 28 op+13 Vĩnh Viễn
6 1.000.000 1 Set item 380 tự chọn 3 op tự chọn+ 13 Và 1 vũ khí rồng luck + skill+ 3 op tự chọn
1 Sói S15 VIP( hoặc ngựa vip S15)
7 2.000.000 Bộ Set Item 400 tự chọn +13 và 2 vũ khí rồng tự chọn +13 luck +skill 3 op tự chọn
1 SÓI S15 VIP( Hoặc Ngựa vip S15)

BQT Kính Báo !