1. Đáp ứng nhu cầu anh em cày reset.
  2. Adm sẽ mở không giới reset cho anh em.
  3. Hỗ trợ set đồ và vũ khí +wing 2 tại lorencia + full bùa khi tạo nhân vật.
  4. Đặc biệt Even thỏ ngọc 24/24 tại lorencia sẽ drop nhiều vật phẩm giá trị như : ngọc + nguyên liệu ép wing + sói, ngọc thần,lerver,ngọc full .........các loại pet vip+ hộp đồ vip ....
  5. chúc các bạn vui vẻ !