Tại Sub 1: Even thỏ ngọc giữa lorencia sẽ diễn ra liên tục 24/24:
Có : Ngọc+ nguyên liệu ép wing + sói...

Tại Sub 2 VIP :
Có : Ngọc+ nguyên liệu ép wing + sói...+ Pet vip bất tử.

Tại Sub 3 VIP :
Có : Ngọc+ nguyên liệu ép wing + sói...+ Pet vip bất tử.+ BOX Đồ VIP S15 Huyết Thần !