ĐUA TOP 7 ngày Open


Thời gian:  • Bắt đầu từ 13h ngày 3/11 đến 24h ngày 10/11/2020


Nội dung:


  • 3 Nhân vật có số lần Reset cao nhất của tất cả TOP ALL

Top
Phần Thưởng
Số lượng
1 1 Pet Rồng Lửa Cấp 2 VIP Bất Tử Vĩnh Viễn 1
2 1 Rồng Băng Cấp 2 VIP bất tử vĩnh viễn 1
3 1 Sư Tử VIP Cấp 2 VIP bất tử vĩnh viễn 1


BQT MUBATDIET.COM Kính Báo