Cách đăng ký Vip để vào Sub 2 và 3 VIP EXP Cao


Các bạn hãy vào mục ngân hàng chuyển Gcoin sang Wcoin tại mục ngân hàng ở web tài khoản sau đó vào Sub 1 click vào Chữ Menu tại góc trái màn hình game để mua VIP :vàng,bạc,đồng nhé.
Gía Vip :Đồng: 30k Wcoin 3 ngày
Vip Bạc: 50k Wcoin 5 ngày
VIP Vàng : 100k Wcoin 7 ngày