/Bảng reset Trong Game khi dùng lệnh /reset auto
BQT sẽ để cố định mốc 400 lv cho anh em cân bằng poin không ai thiệt poin nhé !