Các bạn hãy xem công thức tại hình ảnh mình chỉ chuột vào nguyên liệu nhé !
có thắc mắc hoặc không hiểu cứ nhắn tin cho mình qua facebook hoặc hotline.