Chào các bạn !
BQT sẽ tiến hành mở giới hạn reset cho máy chủ Tinh Võ Môn vào 12h trưa hàng ngày
mỗi ngày thêm 5 lần reset các bạn nhé.
BQT MUBATDIET.COM Kính Báo !