Để các bạn nắm rõ về cách phân bố sự kiện và thời gian sự kiện BQT công bố cách phân bố

Đại chiến kundun-medusa-boss - Sub 3: Tại MAP ARENA (
STADIUM) hàng ngày lúc 9h50(sáng) 15h50(chiều) và 21h50 (tối) tất cả các ngày trong tuần.

. Thời gian diễn ra và các hướng dẫn
STT
Sự Kiện
Thời gian diễn ra
Hướng dẫn
Sub Diễn ra Ghi chú Địa Điểm
1
Boss vàng tấn công
7h10 - 13h10 - 19h10
Xem Hướng Dẫn ALL Săn Boss có thể kiếm được PCPoint,ring pedan..
Lorencia, Davis, Noria, Tarkan, Atlans
2
Binh đoàn thỏ ngọc
03H40-

08h40
15H40- - 20h40
Xem HD ALL Vật phẩm Drop là các nguyên liệu như Bless, Suol, Creation, Life, Chaos....
LostTower:tọa độ: 210-114, 30-32,173-237,97-196
Tarkan: Tọa độ: 140-37, 142-68
3
Sự Kiện Thiên Giới
13h05
Xem HD ALL Cuối giờ có Boss vàng và Kundun
Icarus
4
Dungeon tranh hung
10h50 - 16h50 - 22h50
Xem HD 1 Các Boss lớn của lục địa và Boss Kundun. Drop các vật phẩm quý
Dungeon3
5
Rakilon
2h20 - 10h20 - 16h20 - 22h20
Xem HD ALL Săn nhện Supelan, Drop nguyên liệu wing 2.5 và các vật phẩm khác...
Raklion
6
Binh Đoàn Rồng Thiêng
7h50 - 13h50 - 19h50
Xem HD 1 Các Boss lớn của lục địa và Boss Kundun. Drop các vật phẩm quý...
Lưu ý:
Để tham gia nhân vật bạn phải thoát khỏi Genus
7
Summer Event (Sự Kiện Mùa Hè)
4h20
7h40 - 11h20 - 17h20 - 23h20
Xem HD ALL Vật phẩm Drop là các nguyên liệu như Bless, Suol, Creation, Life, Chaos....
LostTower 6: Tọa độ:38-26
8
Truy Tìm Admin
9h25 - 15h25 - 21h25
Xem
HD
1 Khi kiếm được GM thì trade với GM và sẽ được nhận quà từ GM, ném ra sẽ được các vật phẩm như Bless(10,20,30), Suol(10,20,30), Bùa kết hợp Chaos....
Davias
9
Siêu Boss Kundun và medusa hàng ngày
9h50 - -15h50
-21h50
Xem HD 3 Stadium
ngay cổng bên trái
10
XMas Event (Vé làng Satan)
7h50 - 13h50 - 19h50
Xem HD 2 va 3 Khi có vé làng Satan sẽ đổi được Gcoin trên web tài khoản. Giá 1 vé = 20 Gcoin
Davias: tọa độ: 69-25, 228-185, 90 - 162
11
BloodCastle
2h một lần
Xem Hướng DẪN ALL BloodCatle
12
Quảng Trường Quỷ
Xem HD ALL Có đua top DevilSquare diễn ra hằng tuần (Sẽ xuất hiện BOSS Vàng khi gần hết giờ)
13
HappyHour
5h05 - 11h05 - 17h05 - 23h05 Xem
HD
ALL Tăng: +100x Exp và +20x Drop
14 Anh Hùng Xưng Bá 14h50 - 20h50 Xem HD Sub1 PK Nhau sẽ rớt nhiều vật phầm ngẫu nhiên như b,s,... Lorencia
15 Chúa Rắn (MeDuSa) 6h00
12h00
18h00
21h00
Xem
HD
Sub3 Vật phẩm rơi khi chết, đồ EXC, Thần, Nguyên Liệu Wing.... Zen swamp