Chào các bạn !
Hiện tại BQT đã mở đăng ký tài khoản open.
Mời anh em đăng ký tài khoản .
Đúng 13h hôm nay open chính thức máy chủ Thần Long
BQT MU BẤT DIỆT Kính Báo !