PDA

View Full Version : Thông Báo 1. Thông Báo Chú ý Vào Game Bằng File MU !
 2. Thông Báo Tổng Hợp Các Lệnh Trong Game
 3. Thông Báo Ra Mắt Máy Chủ Quyền Năng- Siêu VIP -Sân Chơi Cho Mọi Game Thủ!
 4. Thông Báo Máy Chủ Quyền Năng Miễn Phí Full Thần Socket +15 Ngay Hôm Nay !
 5. Thông Báo Cho Phép Đăng Ký Tài Khoản SV Quyền Năng- Đua Top Open Hôm Nay !
 6. Thông Báo Giới hạn reset cho anh em máy chủ Siêu Quyền Năng !
 7. Thông Báo Công Bố Địa Điểm+ Thời Gian Even Săn Boss+ Ngọc..!
 8. Thông Báo Cho Phép Đăng Ký Tài Khoản SV Huyền Thoại Open Hôm Nay !
 9. Thông Báo Giới Hạn Reset cho anh em Huyền Thoại !
 10. Thông Báo Tặng Code VIP SV QN - 7 Set Chaos Vĩnh Viễn !
 11. Thông Báo Thời gian - Địa Điểm- Các Even In GAME SV Huyền Thoại !
 12. Thông Báo Ra Mắt Máy Chủ Bá Vương- 28/3/2020- Đón Chào Game Thủ Hội Tụ !
 13. Thông Báo Cho Phép Đăng Ký Tài Khoản SV Bá Vương Đua Top Open Hôm Nay !
 14. Thông Báo Máy Chủ Bá Vương Miễn Phí Full Thần Socket +15 Ngay Hôm Nay !
 15. Thông Báo Máy Chủ Bá Vương Miễn Phí Full Thần Socket +15 Ngay Hôm Nay !
 16. Thông Báo Ra Mắt Máy Chủ Huyền Thoại- 2/5/2021- Đón Chào Game Thủ Hội Tụ !
 17. Thông Báo Chú ý cần biết tại máy chủ Huyền Thoại Open 13h 2/5/2021 !
 18. Thông Báo Giới hạn reset cho anh em máy chủ Huyền Thoại !
 19. Thông Báo Cho Phép Đăng Ký Tài Khoản SV Huyền Thoại- Đua Top Open Hôm Nay !
 20. Thông Báo Gộp Máy Chủ Quyền Năng Sang Máy Chủ Bá Vương !
 21. Thông Báo Gộp Máy Chủ Bá Vương Sang Máy Chủ Bá Vương Mới !