PDA

View Full Version : Hướng Dẫn | Kinh Nghiệm Chơi  1. Hướng Dẫn Tính năng 7 loại Ngọc VIP -Miễn Phí -Ep Đồ Full+Thần+Socket+15 ..
  2. Hướng Dẫn Cách Đăng Ký VIP Vào Sub 2 và Sub 3 !
  3. Hướng Dẫn Hướng Dẫn Ép Vũ Khí Rồng Cấp 2,cấp 3, wing 3,wing 4,wing s13,ss8,s15,tu chân,...!
  4. Hướng Dẫn Hướng Dẫn Mua Vip Trong Game Và Tu Luyên !
  5. Hướng Dẫn Hướng Dẫn Cộng Hưởng Trong Game !
  6. Hướng Dẫn Các Set đồ thần trong MU